Kyltit ja opasteet

Kyltit ja opasteet ovat turvaksemme, joiden kunnossapidosta on huolehdittava. Opasteiden valot pitää huoltaa ainakin kerran vuodessa ja opastekilvet pitää puhdistaa ja uusia riittävän usein, sillä itsevalaisevat kilvet himmenevät, likaantuvat ja pölyyntyvät.

     
Kiinteistö kyltit     Jälkivalaisevat kyltit

     
Ensiapu kyltit     Muut kyltit


Poistumistieopasteet

Poistumisopasteet on sijoitettava havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla ja niin, että ne selvästi osoittavat uloskäytävien sijainnin ja poistumiseen käytettävän kulkureitin.

Poistumistieopasteita pitää olla: 1)majoitustiloissa, 2)hoitolaitoksissa, 3)kokoontumis- ja liiketiloissa, 4)työpaikoissa, 5) tuotantotiloissa, 6) varastotiloissa, joissa työskennellään, 7) sellaisissa muissa tiloissa, joista poistuminen on vaikeaa tai joissa poistumisjärjestelyt ovat tavanomaisesta poikkeavat.

Poistumisreittien merkintöjen ja valaistuksen toimintakunnossa pysyminen on varmistettava säännöllisellä kunnossapidolla. Kunnossapidosta huolehtimisesta vastaavat pelastuslain 22 §:n 1 momentin nojalla rakennuksen omistaja ja haltija yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltija hallinnassaan olevien tilojen osalta. Kunnossapitoa varten on laadittava kunnossapito-ohjelma, jossa selostetaan tarvittavat huoltotoimenpiteet. Tehdyt toimenpiteet merkitään joko kunnossapito-ohjelmaan tai erilliseen päiväkirjaan. Kunnossapito-ohjelma ja -päiväkirja on pyydettäessä esitettävä alueen pelastusviranomaiselle valvontaa varten.

Poistumisopasteiden on oltava selkeitä. Opasteet on pystyttävä havaitsemaan ja niiden merkitys on kyettävä tunnistamaan ja ymmärtämään vaivatta. Poistumisopasteiden on ulkonäöltään ja yleisiltä ominaisuuksiltaan oltava työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä annetun valtioneuvoston päätöksen (976/1994) mukaisia. Poistumisopasteiden on lisäksi täytettävä turvavalaistusta koskevassa standardissa SFS-EN 1838 turvallisuuskilville määritetyt vaatimukset. Poistumisopasteen on oltava vähintään 100 mm korkea ja leveä. Riittävä opasteen koko määritetään standardin SFS-EN 1838 mukaisesti katseluetäisyyden perusteella.

Paloturvallisuusopasteet

Paloturvallisuusopaste ilmaisee esimerkiksi missä sammutin sijaitsee. Muita paloturvallisuusopasteita ovat mm. paloposti, palohälytin, paloilmoituspainike, palotikkaat, palohälytin, hätäpuhelin jne. Lisäksi paloturvallisuusopasteilla merkitään myös mahdollisten paloturvallisuuteen liittyvien aineiden sijainnit, esim. palavat nesteet, kaasupullot, kaasu, akkuhuone, jäteöljyä, öljyä, öljyvarasto, öljypoltin jne. Lisäksi myös merkitään sammutuksen kannalta tärkeitä asioita kuten sprinkleri, savunpoistoluukku, savunpoistokäsinlaukaisu, savunpoistokeskus, sammutuspeite, paloposti, paloilmoitin, hätänumero jne.

Ensiapu- ja pelastusmerkit

Ensiapupisteet, paarit, hätäsuihkut, silmäsuihkut, kokoontumispaikka, sekä mahdollinen defibrilaattorin paikka tulee myös merkitä. Merkinnöistä on myös omat säädökset olemassa.

Muita merkintöjä

Sähköalan ohje-, varoitus- ja kieltomerkit. Kieltomerkit. Varoitusmerkit. Ohjemerkit. Ympäristöhuoltomerkit. Väestönsuojelumerkit. Vaarallisten aineiden merkit. Pakkausten käsittelymerkit. Käsittely- ja kuljetusmerkit. Erikoismerkit ja kilvet. Putkistotarrat. Vesihuoltomerkit.

Ota yhteyttä! Autamme merkintöjen päivityksissä.

 

Valitettavasti tässä kokoelmassa ei ole tuotteita