Ensiapukoulutus

EFR järjestelmä on hyväksytty kansainvälisen ILCOR toimielimen ja ERC ( European recuscitation council ) toimesta ja on näin ollen hyväksytty ensiapukoulutus koko maailmassa. Lisäksi useat suomalaiset viranomaiset ovat erikseen vielä hyväksyneet ko. kursseja. Esim. Liikenteenturvallisuus virasto (Trafi).

EFR on yksi maailman nopeimmista kasvavista ensiapukoulutusjärjestelmistä. Kouluttajia EFR:llä on 60 000 ja he toimivat 175 eri maassa. Perustason kurssit kattavat hätäensiavun, elvytyksen ja ensiapukurssit aikuisille ja erikseen lapsille suunnattuun ensiapuun.

Ensiapukoulutuksesta todistuksena saatava ensiapukortti on voimassa 24 kk kurssin käymisestä. Kurssin voi uudistaa käymällä lyhyen kertauskurssin aina 24 kk välein. Kertauskursseilla kerrataan kaikki tärkeät taidot ja käydään läpi kaikki ensiapuohjeisiin tulleet muutokset. Kertauskursseja voi käydä uudelleen loputtomasti. EFR ensiapukoulutus Järjestelmä keskittyy kouluttamaan tavallisia ihmisiä ensiaputaitoihin ja antamaan heille itseluottamusta toimia hätätilanteessa. Koulutus toteutetaan stressittömässä ilmapiirissä ja osallistujat saavat harjoitella taitoja tarpeensa mukaan osatakseen auttaa oikeassa hätätilanteessa.

Kouluttajallamme on n. kymmenen vuoden työkokemus hoitoalalta. Kouluttajaon terveydenhuollon nimikesuojattuammattihenkilö, Lähihoitaja. Kouluttajamme Valviran Terhikki-rekisteri numero on 60503724001. Aikaisemmassa työelämässään kouluttajamme on toiminut palveluohjaajana ja lähiesimiehenä hoitoalalla. Hoitotyökokemusta eri asiakasryhmistä on laajasti: vammaistyö, mielenterveystyö, vanhustyö, hoitotyö ja viimeisimpänä lastensuojelutyö. Tällä hetkellä kouluttajamme opiskelee myös monimuoto opiskelijana Lapin Ammattikorkeakoulussa sosiaalialan koulutusohjelmassa.