Ensiapukoulutukset

 

Ensiapukoulutukset

Tarjoamme ensiapukoulutukset alkaen 45 € / hlö. Kysy tarjous!

Hanna Ikonen

P. 050 348 4598

hanna.ikonen@ensiturva.fi

 

Ensiapukoulutus

EFR järjestelmä on hyväksytty kansainvälisen ILCOR toimielimen ja ERC ( European recuscitation council ) toimesta ja on näin ollen hyväksytty ensiapukoulutus koko maailmassa. Lisäksi useat suomalaiset viranomaiset ovat erikseen vielä hyväksyneet ko. kursseja. Esim. Liikenteenturvallisuus virasto (Trafi).

EFR on yksi maailman nopeimmista kasvavista ensiapukoulutusjärjestelmistä. Kouluttajia EFR:llä on 60 000 ja he toimivat 175 eri maassa. Perustason kurssit kattavat hätäensiavun, elvytyksen ja ensiapukurssit aikuisille ja erikseen lapsille suunnattuun ensiapuun.

Ensiapukoulutuksesta todistuksena saatava ensiapukortti on voimassa 24 kk kurssin käymisestä. Kurssin voi uudistaa käymällä lyhyen kertauskurssin aina 24 kk välein. Kertauskursseilla kerrataan kaikki tärkeät taidot ja käydään läpi kaikki ensiapuohjeisiin tulleet muutokset. Kertauskursseja voi käydä uudelleen loputtomasti. EFR ensiapukoulutus Järjestelmä keskittyy kouluttamaan tavallisia ihmisiä ensiaputaitoihin ja antamaan heille itseluottamusta toimia hätätilanteessa. Koulutus toteutetaan stressittömässä ilmapiirissä ja osallistujat saavat harjoitella taitoja tarpeensa mukaan osatakseen auttaa oikeassa hätätilanteessa.

Hätäensiapu

Emergency First Response Primary Care (hätäensiapu) opettaa osallistujat toimimaan henkeä uhkaavissa onnettomuuksissa. Kurssilla keskitytään henkeä pelastavaan ensiapuun teoriaopinnoissa, taitojen harjoitteluosassa ja realistisissa skenaarioharjoitteissa. Kurssi antaa valmiudet ja rohkeutta toimia hätätilanteissa.

Kurssilla opetettavia taitoja ovat:

 • Tilannearvio
 • Suojainten käyttö
 • Ensiarviointi
 • Painelu – puhalluselvytys, rintakehän painallukset
 • Painelu – puhalluselvytys, painallukset yhdistettynä puhallukseen
 • Tukehtumaisillaan olevan aikuisen auttaminen
 • Suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Shokin hoito
 • Selkärankavamman ensiapu

Valinnaiset taidot:

 • Automaattisen sydämentahdistimen käyttö (AED)
 • Ensiapuhapen anto

Kurssi on suoritusperusteinen ja kestoltaan noin 6 lähiopetustuntia ja 2 tuntia itseopiskelua.

Kurssi sisältää suomenkielisen itseopiskelukirjan ja opetusvideon.

 

Elvytyskurssi

Emergency First Response CPR & AED (elvytyskurssi) kurssilla opitaan elvyttämisen perustaidot. Lisäksi tutustumme defibrillaattorin käyttöön elvytyksessä.

Kurssilla harjoitellaan seuraavia taitoja:

 • Tilannearvio
 • Suojainten käyttö
 • Ensiarviointi
 • Aikuisen paineluelvytys
 • Aikuisen painelu- ja puhalluselvytys
 • Aikuisen elvytys ja AED laite
 • Lapsen elvytys ja AED laite
 • Vauvan elvytys
 • Tukehtumaisillaan oleva aikuinen ja lapsi
 • Tukehtumaisillaan oleva vauva

Kurssin kesto on noin 4 tuntia

Ensiavun jatkotoimenpiteet

Emergency First Response Secondary Care (Ensiavun jatkotoimenpiteet) kurssilla opitaan toimimaan onnettomuustilanteissa, jotka eivät aiheuta välitöntä hengenvaaraa. Kurssi voidaan toteuttaa Primary Care kurssin kanssa yhdessä tai erikseen. Vaatimuksena kurssille osallistumiselle on aikaisempi voimassa oleva hätäensiapukoulutus.

Secondary care (First aid) kurssi:

 • Vammojen tutkiminen
 • Sairauden tutkiminen
 • Sidokset ja haavat
 • Murtumien ja sijoiltaanmenojen lastoitus

Primary care ja Secondary care kurssien syventävät lisäosat:

 • Allergiset reaktiot ja niiden hoito/ Haluutja lisäosia on mahdollista saada koulutukseen mukaan:
 • Murskavammat
 • Palovammat
 • Kemikaalivammat
 • Ensiapupakkauksen sisältö ja rakentaminen
 • Tukehtumaisillaan oleva vauva ja lapsi
 • Vauvan ja lapsen Painelu-, puhalluselvytys
 • Hammasvammat
 • Silmävammat
 • Vähäiset haavat, naarmut ja mustelmat
 • Venähdykset ja nyrjähdykset
 • Päävammat
 • Sähkövammat
 • Hypotermia, paleltumat
 • Lämpöhalvaus ja lämpöuupuminen
 • Aivohalvaus
 • Diabetes
 • Kuumekouristukset
 • Astma
 • Myrkytykset
 • Myrkylliset puremat ja pistot

Kurssilla on suomenkielinen oppikirja ja opetusvideo.

Kurssiin kuuluu lähiopetusta noin 4 tuntia ja itseopiskelua noin 1 tunti. Suositellaan käytäväksi yhdessä Primary care kurssin kanssa.

Kertauskurssit

EFR ensiapukurssit ovat voimassa 24 kuukautta. Kursseja voi uusia käymällä kuhunkin kurssiin liittyvän kertauskurssin. Kertauskurssit ovat kevyempiä kokonaisuuksia alkuperäiseen kurssiin verrattuna ja niitä voi käydä aina kahden vuoden välein uudelleen. Koko kurssia ei tarvitse käydä uudelleen.

Kertauskurssiin kuuluu:

 • Alkuperäisen kurssin taitojen harjoitteluosio
 • Alkuperäisen kurssin loppukoe
 • Kurssiin kuuluu itseopiskeluosio ennen kertauskurssille tuloa
 • Kertauskurssien arvioituja kestoja:

Primary caren kurssin kertaus 4 tuntia.

Primary & Secondary care kurssin kertaus 5 tuntia.

 

Ota yhteyttä